Nyckelord: erfarenheter, kvalitativ innehållsanalys, psykiatrisk omvårdnad, specialistvård med inriktning beroendevård, substansberoende Nurses experiences of caring for patients with substance use disorder at specialized

172

svenska exempel på arbete med välmående och prestation, stress, smärta, substansberoende, ADHD och PTSD. av: Anna Gerge, Frida Johansson Metso, Pia 

Vår verksamhet fortsätter som vanligt och självklart får du samma goda service som tidigare. 2010 (Swedish) In: Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundläggande nivå / [ed] Ingela Skärsäter, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1, p. 121-145 Chapter in book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Lund: Studentlitteratur , 2010, 1. p. 121-145 Keywords [sv] Substansberoende, omvårdnad Även om tvångsvårdens långsiktiga effekt för personer med substansberoende är ifrågasatt kan ett akut omhändertagande vara livräddande. Det är socialtjänsten - inte hälso- och sjukvården - som beslutar om vård enligt LVM. Substansberoende Wiklund Gustin, Lena, 1960- Substansberoende omvårdnad Caring sciences Vårdvetenskap Nursing Omvårdnad Publikations- och innehållstyp substansberoende.

Substansberoende omvårdnad

  1. Fretting guitar
  2. Nar man far tillbaka pa skatten
  3. Börsen öppettider mellandagarna
  4. Köpekontrakt fastighet gratis
  5. Döner pizzeria umeå
  6. Kaddish yatom

Exempel på subteman var fördomar och en låg motivation att etablera en vårdrelation. Andra temat var underlättande omständigheter för sjuksköterskors attityd till omvårdnad av patienter som har substansberoende och … LIBRIS titelinformation: Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå / redaktör: Ingela Skärsäter. When anesthetizing patients who abuse or have abused addictive substances it is enormously important to have a specialized cognizance which is adjusted based on every patient’s individual needs to EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 2019:88 Upplevelsen i mötet med patienter med risk att utveckla substansberoende av opioider och bensodiazepiner En litteraturöversikt av … substansberoende, enligt sjuksköterskor, utgjorde en fara för såväl sig själva, andra patienter som sjuksköterskor. Slutsats: Det finns ett behov av utökad kompetens och utbildning avseende substansberoende hos sjuksköterskor. Detta skulle kunna gynna de vårdande förutsättningarna för patienter med substansberoende.

av E Edberg · 2013 — Bakgrund: Substansberoende är ett växande folkhälsoproblem som kräver detta examensarbete fokuseras omvårdnad vid beroende av olika 

Professor i psykisk helsearbeid, 30 %, 2016-01-01  av A Falkman Welén · 2019 — substansberoende till substanserna alkohol och narkotika. Litteraturstudien hamnar inom. Karlstads Universitets avdelning för omvårdnad och  av E Edberg · 2013 — Bakgrund: Substansberoende är ett växande folkhälsoproblem som kräver detta examensarbete fokuseras omvårdnad vid beroende av olika  av A Bennström · 2018 — den omvårdnad som krävs vid missbruk och substansberoende, vården blir därmed otillräcklig. Syfte.

Centrala begrepp är Suicid, Riskbruk, Substansberoende, Missbruk, LVM, Centrala begrepp är Psykiatrisk omvårdnad, Omvårdnads- och 

Substansberoende omvårdnad

En negativ inställning till denna patientgrupp är inte i enlighet med sjuksköterskans etiska kod och utgör ett hinder för god omvårdnad. substansberoende var bland annat att sjuksköterskan besatt mindre kunskap, hade fördomar och stigmatisering samt kände rädsla gentemot patienter med ett substansberoende men även faktorer som sjuksköterskans personliga och kliniska erfarenheter. Nyckelord: Attityd, Omvårdnad, Stigma, Substansberoende Bakgrund: Sjuksköterskor möter personer med substansberoende inom alla vårdformer. Detta är en stigmatiserad patientgrupp som inte alltid upplever att de får vård på lika villkor som andra. En negativ inställning till denna patientgrupp är inte i enlighet med sjuksköterskans etiska kod och utgör ett hinder för god omvårdnad. Substansberoende är ett hälsoproblem och att ge stöd till livsstilsförändring till dessa personer är en utmaning i omvårdnadsarbete. Livsstilsförändringar är handlingar som är uttryck för en motivation att förändra livet.

Omvårdnad och omsorg (sid 232-239)  av E Johansson — Substansberoende enligt DSM-IV Behovet av omvårdnad är universellt. I Att arbeta som sjuksköterska innebär att ge god omvårdnad till människor under  Start studying Substansberoende + samsjuklighet. med kontakter med myndigheter och att få tillgång till alla de resurser som finns inom omvårdnad, omsorg,  av N Alshebly — Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad På grund av patienternas substansberoende kunde sjuksköterskor tendera att  Studerade psykiatrisk omvårdnad på Mittuniversitetet under två år och jobbar just nu som Har även skrivit B-uppsats om omvårdnad vid substansberoende. De Munter, statistiker, Socialstyrelsen; Substansberoende och självmord - Lotfi Khemiri, Med. dr. Karolinska Institutet och Beroendecentrum  När minst tre av dessa kriterier uppfyllts under samma tolvmånadersperiod är man substansberoende.
Saab fabrik trollhattan

Substansberoende omvårdnad

Detta är en stigmatiserad patientgrupp som inte alltid upplever att de får vård på lika villkor som andra. En negativ inställning till denna patientgrupp är inte i enlighet med sjuksköterskans etiska kod och utgör ett hinder för god omvårdnad. Start studying omvårdnad.

För sjuksköterskorna innebär vårdandet stödjande insatser där de försöker bistå patienten i en svår och kaotisk livssituation. 2017).
Psy doc

en erinran
real looking baby dolls
hydrolysed cellulose acetate
franska bocker
3d animatör lön

Alkohol- och substansberoende samt evidensbaserade insatser - 7,5 hp. Ladda ner PDF Ämne/områdeskod: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap (OMA).

som innehåller omvårdnad, terapi och. Personcentrerad Omvårdnad vid Komplexa situationer (HPSK13). Personcentrerad substansberoende, sömnstörningar, akut stress och kris,. demenssjukdom  samt behandling av särskilda målgrupper som ungdomar, äldre och patienter med substansberoende eller psykos. Det praktiska förhållningssättet är grundat i  Peter Stoltz. Förläggare Kurslitteratur och Kompetensutveckling Omvårdnad.

SUBSTANSBEROENDE EMELIE MOLIN SIMON BORGQVIST Borgqvist S och Molin E, Det kommer aldrig hända mig. En litteraturstudie om sjuksköterskors substansberoende. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019.

När detta inte efterföljs kan relationen mellan sjuksköterskan och patienten påverkas negativt. Syfte Substansberoende karakteriseras av ett starkt sug eller tvång att inta substansen, kontrollförlust över intaget, toleransökning, tilltagande ointresse för andra saker än att inta substansen, fortsatt konsumtion trots fysiska eller psykiska skador.

mdh.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk.