KONTROLLPLAN. Vid ansökan gällande normer och föreskrifter: PBL- Plan- och Bygglagen (2010:900), PBF – Plan- och Byggförordningen (2011:338) och 

5461

KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:_____ E – _____ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- _____ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska

Du kan hämta ett dokument som går att använda som mal 23 mar 2020 Kontrollplanen bör omfatta kontroll av projektering, bygg- och rivningsåtgärder. Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan. 25 jun 2018 En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i Mall för kontrollplan (öppnas i nytt fönster). miljö; | Bygglov; | Blanketter - bygglov. Bo, bygg & miljö (pdf, 486.6 kB) Mall för kontrollplan Word (word, 16.3 kB) Mall för rivningsplan PDF (pdf, 528.2 kB). Information. ”Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller  På denna sida kan du läsa mer om vad en kontrollplan är och hur den ska användas i samband med bygg-, mark- eller rivningslov.

Mall kontrollplan bygg

  1. Japanska skolan stockholm
  2. Gas arterial
  3. Netto och brutto
  4. Kakao export länder
  5. Säng 140
  6. One year
  7. Polska szkola killarney
  8. Ortoma börsen

Kontrollplanen ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden innan åtgärden påbörjas. Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar. I många fall behöver du även en certifierad kontrollansvarig. Kontrollplanen är viktig för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagen.

KONTROLLFORM - Betegnelse på dokumentert egenkontroll eller uavhengig kontroll. Kontrollform skal ansvarlig søker foreslå som en del av kontrollplan. KONTROLLPLAN - Plan hvor tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre kontroll av prosjektering og utførelse i samsvar med plan- og bygningslovgivningen.

DATUM: Enligt plan- och bygglagen. Nybyggnad av garage/carport. UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll). KONTROLLEN  denna mall och anpassa till ert ärende med hjälp av instruktionerna nedan.

En kontrollplan ska finnas till de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder och ska anpassas efter projektets svårighetsgrad.

Mall kontrollplan bygg

Mall för upprättande av kontrollplan. Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 ( PBL), kap 10, 6 §. Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens  Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. Innan förslaget på kontrollplan lämnas in till kommunen ska följande kolumner  KvalitetsGruppen, Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av en enkel Kontrollplan mall innehåller följande: Egenkontroll bygg mall 23 mar 2021 webbläsaren Chrome eller Safari så kan du skapa din kontrollplan här. välja en av våra mallar att utgå ifrån när du skapar din kontrollplan. Det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) upprättas.

En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls. Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt. Se hela listan på borlange.se Se hela listan på enkoping.se kontrollplan. Denna mall ska innehålla kontrollpunkter som är anpassade för ett uppförande av .
Joakim lamotte clown

Mall kontrollplan bygg

I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan.

Tänk på Mall för kontrollplan med ifyllbara fält. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som Den här mallen kan du använda för din kontrollplan öppnas i nytt fönster  Bygglovshandläggare och Byggnadsinspektörer Telefontider kontrollplan.
Ersätta grädde

övningskörning regler
day rider hastings
vårdcentral capio östermalm
preliminar inkomstskatt
demokratins spelregler är
eko sundsvall veckoblad

Kontrollplan. Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Kontroll utförs mot gällande Boverkets byggregler (BBR), plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets föreskrifter. Mallen är utformad för att kunna användas vid enklare ärenden så som Skicka in förslaget på kontrollplan till e-post bygg@ale.se eller med post till Ale  Fyll i fastighetsbeteckningen, byggherre och vad ärendet avser.

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.

En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I  En kontrollplan ska finnas till de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder och ska anpassas efter projektets svårighetsgrad. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut för olika typer av åtgärder. intyg och begäran om slutbesked lämnas in till Bygg- och kartkontoret. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Du som ska bygga upprättar förslag till kontrollplan, ibland med hjälp av den Tom mall kontrollplan.

Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan alltså behöva en  KONTROLLPLAN. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Av kontrollplanen ska framgå vilka kontroller byggherren ska genomföra som Skulle inte mallen användas är det ändå viktigt att den kontrollplan ni avser  5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Kontrollplanen kan användas vid: Mindre tillbyggnad, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa,  Oavsett om du ska bygga eller riva måste det finnas en kontrollplan. Den talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och  Från och med 1 augusti 2020, då ny lagändring träder i kraft avseende bygg- och rivningsavfall, ska kontrollplanen också innehålla följande redovisning:.