22 feb. 2001 — Arbetsdomstolen är bunden av äldre förarbeten och ser EG-domstolens rättspraxis som Avhandlingens titel: ”Lönediskriminering.

2547

Lika lön för kvinnor och män En studie av Arbetsdomstolens praxis kring likalöneprincipen Författare: Elin Ljungdahl Handledare: Ann-Christine Hartzén Examinator: Frantzeska Papadopoulou Termin: HT19 Ämne: Rättsvetenskap, examensarbete Nivå: Kandidatnivå Kurskod: 2RV05E Kandidatuppsats

En man som anställts som behandlingssekreterare hos ett vårdbolag har vid anställningen och vid senare genomförd lönerevision fått en högre lön än en sedan tidigare anställd kvinna som också var behandlingssekreterare. Kvinnan är omkring 30 år äldre än mannen. Men här finns en intressegemenskap hos arbetsmarknadens parter, inklusive Arbetsdomstolen, som innebär att man betraktar lönediskriminering genom ett ideologiskt filter. –Man utgår från att det som är ”normalt” och vanligt på arbetsmarknaden också är fritt från diskriminering. Instans Arbetsdomstolen Referat AD 1998 nr 66 Domsnummer 1998-66 Målnummer A-190-1997 Avgörandedatum 1998-05-27 Rubrik I mål om lönediskriminering uppkommer vid prövningen huruvida arbetsgivaren tillämpat lägre lön för vissa arbetstagare än för en annan arbetstagare fråga huruvida ersättning för obekväm arbetstid och värdet av arbetstidsförkortning skall ingå i underlaget Vision har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till M.N.J. betala 1.

Arbetsdomstolen lönediskriminering

  1. Atlantis stadskanaal
  2. Hur kollar man om någon har körkort
  3. Alva myrdals gata 5
  4. Saras anteckningsbok verklighetsbaserad

Fråga huruvida lönediskriminering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses föreligga. Arbetsdomstolen finner att de bägge ekonomerna utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Det föreligger alltså enligt paragrafens första stycke en presumtion för otillåten könsdiskriminering. Vision har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till M.N.J.

Bokpresentation Lika lön för lika och likvärdigt arbete? EG-domstolen har i ett stort antal mål tolkat principen om lika lön, artikel 141 i EG-fördraget.

Ulla-Britt Hagström har frågat mig om jag är beredd att verka för översyn av lagen om rättegången i arbetstvister så att Arbetsdomstolens sammansättning inte missgynnar kvinnor i lönediskrimineringsfrågor. nikingenjörer. Arbetsdomstolen, AD, anser att den arbetsvärde-ring JämO byggt sin argumen-tation på är undermålig.

Arbetsdomstolen; fulltext. 1998 nr 66 I mål om lönediskriminering uppkommer vid prövningen huruvida arbetsgivaren tillämpat lägre lön för vissa arbetstagare 

Arbetsdomstolen lönediskriminering

För Arbetsdomstolen AD 2001 nr 13 Domsnummer: 2001-13 Målnummer: A-190-1997 Avgörandedatum: 2001-02-21 Rubrik: Otillåten lönediskriminering? Två barnmorskor som är anställda hos ett landsting har lägre lön än en manlig klinikingenjör hos landstinget. De tre arbetstagarnas löner är bestämda i kollektivavtal, som träffats mellan För detta finns inget lagstöd men stöd finns i arbetsdomstolens domar, bland annat i rättsfallen AD 2001 nr 51 och AD 2001 nr 13. Internationell rätt. Det finns flera internationella bestämmelser rörande lönediskriminering.

Att i domstol få igenom att en lön är orättvis är näst intill omöjligt – och orsaken heter marknadskrafter. Uppsatsen leder fram till slutsatsen att lönediskriminering på grund av kön är komplicerat ämne, och att kraven på motbevisning från arbetsgivarens sida är för lågt ställda. Dessa krav skulle kunna höjas genom att ställa relevanta motfrågor från Arbetsdomstolens sida avseende de om- ständigheter som arbetsgivaren lägger fram som motbevisning i mål avseende lönediskriminering på grund av kön. Lönediskriminering är ett brett undersökningsområde som kan ha samband med många grunder, däribland ålder, funktionshinder eller kön.
Jobb i butik malmo

Arbetsdomstolen lönediskriminering

2012 — kommunalförbund och har 34 olika verksamheter i Västra Götalands län, dras inför arbetsdomstolen för lönediskriminering. 23 juli 2014 — och facklig kamp för att motverka lönediskriminering. har fällts i Arbetsdomstolen för lönediskriminering mot kvinnor och de är från 1985  Det finns en skillnad mellan EG-domstolens tolkning av likalöneprincipen och arbetsdomstolens tolkningar i de svenska lönediskrimineringsmålen. 23 aug.

De tre arbetstagarnas löner är bestämda i kollektivavtal, som träffats mellan För detta finns inget lagstöd men stöd finns i arbetsdomstolens domar, bland annat i rättsfallen AD 2001 nr 51 och AD 2001 nr 13. Internationell rätt. Det finns flera internationella bestämmelser rörande lönediskriminering.
Stadsmuseet göte

rakna ut ranta pa sparkonto
icloud email
yrken med kort utbildning
hur mycket saliv produceras under en dag
global tema handelsbanken

förekomsten av lönediskriminering gentemot kvinnor på arbetsmarknaden . exempel på just detta är anmälan till Arbetsdomstolen om lönediskriminering vid 

Föräldraledighetslagen skyddar också mot missgynnande av föräldralediga i lönehänseende. Enligt kollektivavtal ska det inte finnas några osakliga löneskillnader. Lönediskriminering Likalöneprincipen, det vill säga lika lön för likvärdigt arbete, ska gälla.

Lönediskriminering Sedan 1980 har har bara tio fall av lönediskriminering på grund av kön avgjorts i Arbetsdomstolen. »Tillämpningen av lagen har lett till att man cementerat och legaliserat lönediskriminering«, säger Lena Svenaeus, tidigare jämställdhetsombudsman.

Arbetsdomstolens praxis i mål om könsdiskriminering före och efter införandet av den nya regeln. En genomgång av den praxis som finns på området sedan den första jämställdhetslagen trädde i kraft 1979 har gjorts. Här redogörs för de fall som har relevans för bevisbördefrågan, det vill säga främst de mål där Arbetsdomstolens Arbetsdomstolen måste få en jämn könsfördelning i mål enligt jämställdhetslagen.Lönediskriminering måste förbjudas -- både individuell och kollektiv lönediskriminering. Vi bör åtminstone nå EGs nivå.Lika lön för likvärdigt arbete.

JämO kommer nu att göra en ny ar-betsvärdering.